Vyplnenie osobných údajov

Vyplnením kontaktných údajov súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“) a so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a môže sa kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať.